Nadační fond

Ceník školného platný od 1. 7. 2022


Typ docházky

Cena / Měsíc

Děti mladší kategorie (děti od 1 roku do 3 let)


Celodenní program 5 x v týdnu 

5 500 Kč

   Půldenní program 5 x v týdnu


3 500 Kč

Celodenní program 4 x v týdnu 

4 500 Kč

   Půldenní program 4 x v týdnu


2 900 Kč

Celodenní program 3 x v týdnu 

3 500 Kč

   Půldenní program 3 x v týdnu 


2 300 Kč

Celodenní program 2 x v týdnu 

2 400 Kč

   Půldenní program 2 x v týdnu 


1 700 Kč

Ceny jsou uvedeny bez stravy

            Obědy

            Svačiny a pitný režim v ceně

            Možnost přinést si vlastní stravu


70 Kč

Platby za školkovné posílejte k 20. dni předešlého měsíce na účet: 2600954691/2010 nebo uhraďte hotově v DS Rarášek. Variabilní symbol je přidělen po zápisu dítěte do dětské skupiny.

Školné za nepřítomnost dítěte při  pravidelné docházce se nevrací. Školné se vrací při uzavření dětské skupiny ze strany DS Rarášek.