Nadační fond

Ceník školného 

Typ docházky

Cena / Měsíc

Děti mladší kategorie (děti od 1 roku do 3 let) * 

Celodenní program 5 x v týdnu 

4 500 Kč

   Půldenní program 5 x v týdnu

4 000 Kč

Celodenní program 4 x v týdnu 

3 800 Kč

   Půldenní program 4 x v týdnu

3 300 Kč

Celodenní program 3 x v týdnu 

3 300 Kč

   Půldenní program 3 x v týdnu

2 800 Kč

Celodenní program 2 x v týdnu 

2 500 Kč

   Půldenní program 2 x v týdnu 

2 000 Kč

Celodenní program 1 x v týdnu

2 000 Kč 

   Půldenní program 1 x v týdnu

1 500 Kč


Cena stravného 

Cena stravy na celý den            90 Kč    (Svačina 15 Kč, oběd 60 Kč, svačina 15 Kč). V ceně pitný režim. 

Cena stravy za půlden                    75 Kč     (Svačina 15 Kč, oběd 60 Kč). V ceně pitný režim.  


Školné je hrazeno na základě vystaveného předpisu plateb, který je součástí smlouvy vždy do 15. dne v měsíci. Stravné je hrazeno zpětně dle skutečně odebrané stravy na základě vystavené faktury.

Školné se za nepřítomnost dítěte v DS nevrací.


 * Dítě mladší kategorie je dítě, které v daném školním roce nastupuje docházku a je mladší tří let. za dítě mladší kategorie je považované i dítě tříleté až do 31. 8. daného roku. Dítě, které má ke dni 1. 9. daného školního roku již 3 roky se povařuje za dítě starší kategorie a platí pro něj ceník pro děti starší kategorie viz níže.  Pro školní rok 2023/24 jsou děti mladší kategorie všechny děti narozené po 1. 9. 2020.

Ceník pro děti starší kategorie: u dětí starší věkové kategorie není možné zvolit dopolední program, dítě je přihlášeno na celý den.

1 x v týdnu                      2 700 Kč 

2x v týdnu                      3 200 Kč

3 x v týdnu                     4 500 Kč

4 x v týdnu                     5 800 Kč

5 x v týdnu                     7 000 Kč