Nadační fond

Ceník školného platný od 1. 7. 2022

Typ docházky

Cena / Měsíc

Děti mladší kategorie (děti od 1 roku do 3 let) * 

Celodenní program 5 x v týdnu 

4 000 Kč

   Půldenní program 5 x v týdnu

3 500 Kč

Celodenní program 4 x v týdnu 

3 500 Kč

   Půldenní program 4 x v týdnu

3 000 Kč

Celodenní program 3 x v týdnu 

3 000 Kč

   Půldenní program 3 x v týdnu

2 500 Kč

Celodenní program 2 x v týdnu 

2 500 Kč

   Půldenní program 2 x v týdnu 

2 000 Kč

Celodenní program 1 x v týdnu

2 000 Kč 

   Půldenní program 1 x v týdnu

1 500 Kč


Cena stravného od 1. 9. 2022

Cena stravy na celý den            80 Kč    (Svačina 15 Kč, oběd 50 Kč, svačina 15 Kč). V ceně pitný režim. 

Cena stravy za půlden                    65 Kč     (Svačina 15 Kč, oběd 50 Kč). V ceně pitný režim.  


Školné je hrazeno na základě vystaveného předpisu plateb, který je součástí smlouvy vždy do 15. dne v měsíci. Stravné je hrazeno zpětně dle skutečně odebrané stravy na základě vystavené faktury.

Školné se za nepřítomnost dítěte v DS nevrací.


 * Dítě mladší kategorie je dítě, které v daném školním roce nastupuje docházku a je mladší tří let. za dítě mladší kategorie je považované i dítě tříleté až do 31. 8. daného roku. Dítě, které má ke dni 1. 9. daného školního roku již 3 roky se povařuje za dítě starší kategorie a platí pro něj ceník pro děti starší kategorie viz odkaz. https://www.dsrarasek.cz/cenik-2022-23/   Pro školní rok 2022/23 jsou děti mladší kategorie všechny děti narozené po 1. 9. 2019.