Nadační fond

     Denní harmonogram

Harmonogram je orientační. Časy jednotlivých aktivit jsou přizpůsobovány dětem dle jejich potřeb.

Příchod dětí do školky - volná činnost, práce s pomůckami, hračkami, výtvarná činnost dle zájmu dítěte, 

7:00 - 8:30

Svačina

08:30 - 09:00

Společné přivítání s dětmi, hlavní program dne

09:00 - 10:00

Ranní hygiena + chystání na pobyt venku

09:30 - 10:00

Pobyt venku

10:00 - 11:30

Oběd

11:30 - 12:00

Vyzvedávání dětí po obědě

12:00 - 12:30

Odpolední klid /chvilka s knihou

12:30 - 14:00

Svačina

14:00 - 14:30

Individuální program dle přání dítěte - práce s pomůckami, hry, tvořivé dílničky, pobyt na dvorku, pohybové aktivity, kroužky, vyzvedávání dětí.

14:30 - 16:00