Nadační fond

Registrační číslo projektu : CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016663

Název projektu: Dětská skupina Rarášek 2020 - 2022

Doba realizace: 1. 10.  2020 - 30. 6. 2022

Místo realizace: Žižkova 66, 301 00 Plzeň

Popis projektu:

Projekt je realizovaný organizací Rodinné centrum Rarášek, z.s. za finanční podpory Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, jehož nositelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Předmětem podpory je provoz předškolního zařízení poskytujícího pravidelnou péči o děti od 1 roku věku do 4 let za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Formou zařízení je tzv. dětská skupina pro veřejnost s kapacitou 12 míst.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Plzni a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.