Registrační číslo projektu : CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008658

Název projektu: Dětská skupina Rarášek

Doba realizace: 1. 10.  2018 - 30. 9. 2020

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_17_73 s názvem "Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu".

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 - 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Plzně.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Plzni a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Transformací vznikne dětská skupina o kapacitě 8 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu - Operační program Zaměstnanost